Jakość

Nasze testy jakości

Wszystkie produkty poddawane są kontroli w postaci wielu różnych testów.

Wszystkie wyroby metalowe podlegają kontroli na obecność metali ciężkich, takich jak ołów i kadm. Nie dopuszczamy na rynek produktów o zbyt wysokich wartościach (zgodnie z prawem danego kraju lub standardów UE).

Kontrolujemy też trwałość i wytrzymałość produktu. Naszym dostawcom stawiamy wysokie wymagania jeśli chodzi o jakość. Wszyscy dostawcy otrzymują specyfikację jakości, której muszą przestrzegać.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości natychmiast podejmujemy odpowiednie kroki i nie dopuszczamy wadliwego produktu na rynek.