Odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Firma Glitter a ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna

Troska o środowisko i odpowiedzialność społeczna to podstawowe wartości, którymi kieruje się koncern. Jesteśmy odpowiedzialni za wpływ, jaki nasza działalność wywiera na człowieka i środowisko naturalne, co warunkuje nasz dalszy rozwój i rentowność.

Glitter International AB bierze odpowiedzialność za produkcję swoich wyrobów. Cały personel pracujący przy produkcji wyrobów reklamowanych i sprzedawanych przez Glitter powinien być traktowany sprawiedliwie i pracować w godnych warunkach. Dostawcy zapewniają przestrzeganie tych warunków w obiektach należących do nich i do poddostawców, z których usług korzystają. Glitter International AB stawia swoim dostawcom i poddostawcom wymogi, które obejmują m. in. dobre stosunki pracy, zakaz dyskryminacji, swobodę zrzeszania się, zakaz zatrudniania dzieci, odpowiednie warunki pracy, płace, czas pracy i ubezpieczenia.

Pracownicy i eksperci mają prawo, na zlecenie Glitter International AB, złożyć w każdej chwili wizytę dostawcy lub poddostawcy w celu sprawdzenia panujących tam warunków pracy i przestrzegania naszych wymogów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży biżuterii. W tym czasie opracowaliśmy przyjazny dla środowiska i oszczędny system logistyczny, który na długich dystansach opiera się przede wszystkim na transporcie morskim.

Aby lepiej chronić środowisko, wszystkie nasze sklepy, biura i magazyny prowadzą segregację odpadów (plastik, papier, odpady palne i niepalne itp.), korzystając przy tym z odpowiednich pojemników. Zachęcamy też nasz personel do aktywnego działania na rzecz środowiska w swoim miejscu pracy np. poprzez proponowanie dalszych usprawnień. Ochronę środowiska bierzemy również pod uwagę przy wyborze sposobu podróżowania.

Kodeks postępowania (Code of Conduct) firmy Glitter oraz BSCI

Glitter jest od 2007 roku członkiem BSCI (Business Social Compliance Initiative), organizacji non-profit z siedzibą w Brukseli, która posiada własny kodeks kontroli społecznej w fabrykach w krajach wysokiego ryzyka. Kliknij tutaj, aby przeczytać najważniejsze fragmenty naszego kodeksu postępowania. Zapraszamy też na stronę BSCI: www.bsci-intl.org

Hand in hand

Firma Glitter wspiera organizację Hand in Hand, która pomaga przede wszystkim kobietom w Indiach w zakładaniu własnej działalności i uniezależnieniu finansowym. Hand in hand stawia sobie za cel walkę z ubóstwem poprzez tworzenie miejsc pracy, działając w sposób holistyczny, oparty na pięciu zasadniczych elementach: kobiecej przedsiębiorczości, wyeliminowaniu zatrudniania dzieci, zdrowiu, demokratyzacji i ochronie środowiska.